TREBUIE SĂ CITIȚI URMĂTOARELE PENTRU A CUMPĂRA PRODUSELE NYE COUNTDOWN.

THIS “KILLERSPOTS® Inc. | NYE COUNTDOWN.com, llc” TERMS OF USE AGREEMENT (“Agreement”) IS A LEGAL AND BINDING AGREEMENT BETWEEN YOU (“YOU,” “YOUR,” OR “YOURSELF”), AS THE END USER, AND “KILLERSPOTS® Inc. | NYE COUNTDOWN.com, llc” (“OUR,” “US,” “WE,” “KILLERSPOTS® Inc. | NYE COUNTDOWN.com, llc” OR “COMPANY”), WHICH GOVERNS YOUR USE OF OUR INTERNET-BASED MEDIA DISTRIBUTION AND DATA COLLECTION SUBSCRIPTION SERVICE (the “Service”) TOGETHER WITH ALL INFORMATION, CONTENT, PRODUCTS, MATERIALS AND SERVICES MADE AVAILABLE TO YOU BY US AND/OR THIRD PARTIES THROUGH THIS CREATIVE AUDIO/ VIDEO PRODUCTION (Collectively, the “Creative Audio/ Video Production” IE NYE CUSTOMIZATE AUDIO ȘI VIDEO COUNTDOWN). You acknowledge that by ordering any of the NYE Countdown products before December 10, 2018, that delivery of your order / the customized product(s); will not be delivered until after December 10, 2018. All orders placed after December 10, 2018 should be delivered within 72 hours of ordering via an emailed link to the email supplied to NYECountdown.com, llc. order, unless otherwise updated. You can update your email and profile on NYECountdown.com under the “MY ACCOUNT”. Questions? Email support at SUPPORT@NYECountdown.com 24 ore pe zi până în ianuarie 2, 2019.

VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI CU PRECUMITATEA ACESTUI ACORD ÎNAINTE DE UTILIZAREA PRODUCȚIEI CREATIVE AUDIO / VIDEO. ÎNSCRIERÂND, ORDINÂND ONLINE SAU VIA PE TELEFON, UTILIZÂND SAU ADRESAȚI ÎN ALTĂ PARTE PRODUCȚIA CREATIVĂ DE AUDIO / VIDEO SAU ORICE COMPONENTĂ A ACESTORA, NICIUN FĂCUT, CÂND ACCEPTAȚI CĂ AȚI CITIȚI ȘI ÎNȚELEGEM ACEST CONTRACT, ACEST CONTRACT ȘI ACORDĂȚI SĂ ÎNȚELEGEM ȘI ÎNDEPLINIȚI TERMENII ȘI CONDIȚIILE DIN ACESTEA. ACEASTĂ PRODUCȚIE CREATIVĂ DE AUDIO / VIDEO ESTE OFERITĂ ȘI ESTE DISPONIBILĂ NUMAI PENTRU OAMENI DE RADIO PROFESIONAL, JOCKEYS DISC, CONSULTANȚI, ETICHETE, HOTELURI, NIVELURI, BARURI, RESTAURANTE, PROMOTERE ȘI ALTE PERSOANE PROFESIONALE ȘI / SAU ENTITĂȚI. DACĂ, DUPĂ ORICE MOTIV, NU ACCEPTAȚI ȘI NU SUNTEȚI DE ACORD CU TOȚI TERMENII ȘI CONDIȚIILE ACESTUI ACORD, VĂ RUGĂM SĂ ÎNCEPEȚI PROCESUL DE ÎNREGISTRARE / DE COMANDĂ ȘI NU ACCESAȚI SAU UTILIZAȚI PRODUSUL, CREATIVĂ PRODUCȚIE AUDIO / VIDEO SAU ORICE MUSIC, TEXT SAU ALTE MATERIALE DISPONIBILE PRIN PRODUCȚIA CREATIVĂ DE AUDIO / VIDEO ÎN ORICE MOD.

The product(s) being registered and sold are the audio timed voice parts, the custom audio voiced parts and the video effects of the NYE Countdown Shell WITHOUT the copy written music. NYECountdown.com, llc. uses the music on the countdowns for demonstration purposes only. All custom orders will receive their voiced customized insert and a “New Year’s Eve Custom Countdown DEMO TRACK” with music at no charge. (the additional “nye demo” download is for a sample | promotional use and instructional purposes only) You must be a working professional disc jockey or nightclub to purchase the NYE Countdown. By purchasing the “NYE Shell” and customized vocal dj drop from NYECountdown.com, llc. you are agreeing to abide by all music licensing copyrights and domestic | international copyright laws and indemnify and hold harmless Killerspots.com, Inc., NYECountdown.com, llc., its affiliates, agents and producers.

All orders are ONE LICENSE – ONE DOWNLOAD that is receipt trackable and traceable by our NYECountdown.com, llc. licensing software.

SUNTEȚI INTERZIS STRICT PENTRU PARTICIPAȚI SAU UTILIZAȚI orice și toate COUNTDOWN-urile produse de KILLERSPOTS.COM, Inc. & NYECOUNTDOWN.COM, llc. ONTO YOUTUBE, VIMEO, FACEBOOK, TWITTER, INSTAGRAM sau ORICE ALTE SITE-URI DE INTERMEDIERE SI SITE-URI FTP, DACA NU EXISTENTA DOCUMENTATIE EXPRESA DE LA DEPARTAMENTUL NOSTRU DE LICENTI.

Toate videoclipurile au fost filigranate pentru a identifica toate încălcările. Toate încălcările vor fi urmărite și vor deveni negre și vor fi interzise de achizițiile viitoare.

Reguli de utilizare:

  • Această producție audio / video creativă vă este furnizată ca utilizator final și, prin urmare, nu trebuie, în nici un caz, să fie reprodusă, modificată, adaptată, transmisă, vândută, închiriată, închiriată, licențiată, transferată, distribuită sau distribuită în vreun fel terților sau modificate în orice mod.
  • Company grants to you a non-exclusive, non-transferable, non-sub-licensable, revocable license to use the object code copy of the Creative Audio/ Video Production distributed with this Agreement (the “Copy”) along with related documentation during the term of this Agreement on a single CPU, which CPU you may change from time to time. Such license shall be terminable as provided herein.
  • Această producție audio / video Creative este un mijloc de primire a conținutului livrat de companie și necesită crearea și aprobarea unui cont individual de către companie pentru a vă abona la acest serviciu. Fiecare cont este autorizat să fie utilizat numai de persoana care a creat contul. În niciun caz, un cont nu poate fi împărțit sau utilizat de mai mulți utilizatori și astfel de acțiuni vor fi considerate motive de dezactivare a contului, rezilierea contului sau altă acțiune punitivă. Aceasta include includerea identității contului dvs. individual la orice altă persoană / entitate.
  • Recunoașteți că Compania își păstrează controlul exclusiv asupra Producției Audio / Video Creative și asupra tuturor drepturilor de proprietate intelectuală asociate acesteia. Subscriindu-vă la serviciul de difuzare a conținutului oferit prin Creative Audio / Video Production, nu deveniți proprietarul acestuia. Cu excepția cazului în care se prevede în mod expres în acest document, nu vi se acordă niciun drept sau licență pentru brevete, drepturi de autor, secrete comerciale sau mărci comerciale cu privire la producția audio / video Creative sau conținutul acesteia, iar Compania își rezervă toate drepturile care nu sunt acordate în mod expres în cele ce urmează. Creația audio / video Creative conține informații protejate și confidențiale care sunt protejate de legile privind drepturile de autor și de prevederile tratatelor internaționale.
  • Sunteți de acord să nu eliminați din orice copie a producției audio / video Creative orice notificări privind drepturile de autor și / sau alte drepturi de proprietate care apar în Creative Audio / Video Production, așa cum a fost inițial furnizată de companie.
  • Sunteți de acord să nu decompilați, să dezasamblați, să decriptați, să traduceți, să editați, să creați lucrări derivate din, să extrageți sau să inversați sau să revând Creative Audio / Video Production sau să încercați sau să îi ajutați pe alții să facă oricare dintre cele de mai sus.
  • Sunteți de acord să nu reproduceți, să distribuiți, să difuzați, să vindeți, să puneți la dispoziția terților sau să difuzați această Creație Audio / Video Creativă nimănui sau să exploatați Producția Audio / Video Creativă în scopuri comerciale sau necomerciale fără consimțământul scris prealabil în scris al Companiei. Orice astfel de acțiune distributivă neautorizată constituie o încălcare a legii federale privind drepturile de autor în conformitate cu secțiunea 17 USC Secțiunea 106, pentru care s-ar putea considera că sunteți răspunzător pentru un comportament ilegal intenționat, pedepsit cu o amendă de până la o sută cincizeci de mii de dolari ($ 150,000) pentru fiecare act de încălcare.
  • Conținutul livrat prin producția audio / video Creative este proprietatea unor terțe părți care își păstrează dreptul de proprietate asupra acesteia și le-au acordat licență Companiei. Conținutul este protejat de dreptul de autor și alte legi privind proprietatea intelectuală. Conținutul primit de la Companie poate fi afișat, utilizat și jucat numai de către abonatul căruia îi este pus la dispoziție conținutul și numai în scopurile din domeniul de aplicare al prezentului Contract.
  • Sunteți de acord să nu utilizați conținutul într-o manieră care ar încălca dreptul de autor sau altă protecție exclusivă acordată operei și să confirmați că orice utilizare care încalcă drepturile dvs. vă va pune capăt dreptului la confidențialitate în temeiul prezentului acord și poate conduce, de asemenea, sau legea federală. Legea federală prevede pedepse grave civile și penale pentru reproducerea neautorizată, distribuirea, închirierea sau transmiterea digitală a înregistrărilor sonore protejate prin drepturi de autor și / sau a altor lucrări protejate în cadrul secțiunilor 17 USC 501, 506. Realizarea copiilor neautorizate ale operelor protejate prin drepturi de autor constituie o furt pentru care poți fi tras la răspundere pentru daune de mii de dolari. Realizarea oricărui conținut disponibil pe orice rețea peer-to-peer (P2P) sau orice alt mijloc de încărcare neautorizată a operelor protejate sau protejate constituie, de asemenea, o încălcare a drepturilor de autor. Prezentul acord constituie o notificare privind protecția drepturilor de autor pentru conținutul furnizat prin producția audio / video Creative și orice utilizare ilegală poate duce la constatarea unei încălcări intenționate a drepturilor de autor într-o instanță federală care se pedepsește cu amendă de până la o sută cincizeci de mii ($ 150,000) pentru fiecare act de contrafacere sau pentru o altă răspundere civilă sau penală severă.
  • Înțelegeți că tot conținutul este înregistrat cu un cod personal care poate fi urmărit de dvs. și că veți fi responsabil pentru orice copiere sau redistribuire ilegală a Producției Creative Audio / Video sau a conținutului în totalitate sau în parte, în conformitate cu cele de mai sus.

Termen. This Agreement commences upon your acceptance (as described above) and will end when terminated. This Agreement will be deemed to terminate immediately if you fail to comply with any material term or condition contained herein. Upon termination, your license rights end and you will no longer have access to or be able to receive the subscription content. Company reserves the right to terminate this Agreement and disable the Creative Audio/ Video Production at Company’s discretion at any time. The restrictions set out in this Agreement shall remain in force even after termination or expiration.

Declinarea Garanții. You expressly agree that use of and access to the Creative Audio/ Video Production application is at your sole risk. The content is provided on an “as is” and an “as available” basis. We do not make, and hereby disclaim, any representations or warranties regarding the Creative Audio/ Video Production, content, Company website, and/or other products and services offered through the Company or any portion thereof, express, implied or statutory, including (without limitation) implied warranties of merchantability, fitness for a particular purpose, title, non-infringement of third party rights, or any warranties arising by course of dealing or custom of trade. We make no representation or warranty that any material, content, products or services displayed on or offered through the Creative Audio/ Video Production are accurate, complete, appropriate, reliable, or timely. We also make no representations or warranties that the Creative Audio/ Video Production will meet your requirements and/or your access to and use of the service will be uninterrupted or error-free, free of viruses, malicious code, or other harmful components, or otherwise secure. Some jurisdictions do not allow the exclusion of certain warranties. Accordingly, some of the above exclusions may not apply to you.

Limitare a răspunderii. În măsura maximă permisă de legislația aplicabilă, nici compania, licențiații, furnizorii, partenerii, afiliații sau furnizorii de servicii terțe nu vor fi responsabili față de dvs. sau de către terți pentru niciun incident direct, indirect, incidental, special, exemplar, punitiv sau consecvent daune sau orice altă formă de daune în orice fel care decurg din sau în legătură cu acest Acord sau cu utilizarea de către dvs. a Producției Audio / Video Creative, indiferent de forma acțiunii sau baza creanței sau dacă Societatea a fost sau nu consultat cu privire la posibilitatea unor astfel de daune. Unele jurisdicții nu permit limitarea sau excluderea răspunderii pentru daune accidentale sau consecutive. Prin urmare, este posibil ca unele dintre limitările și excluderile de mai sus să nu vi se aplice.

Utilizarea informațiilor. Prin prezenta, acordați companiei permisiunea de a utiliza orice informații derivate din utilizarea de către dvs. a Producției de producție audio / video Creative sau a altor informații raportate Companiei în orice mod pe care Compania le alege în scopuri comerciale sau necomerciale.

Schimbări. Compania își rezervă dreptul, în orice moment, de a modifica acest Acord și de a impune termeni sau condiții noi sau suplimentare privind utilizarea Creației Audio / Video de Creație. Astfel de modificări și termeni și condiții suplimentare vor intra în vigoare imediat și vor fi incluse în prezentul acord. Continuarea utilizării Creative Audio / Video Production va fi considerată acceptată.

Despăgubire. You agree to defend, indemnify and hold us harmless against any losses, expenses, costs or damages (including our reasonable attorneys’ fees, expert fees’ and other reasonable costs of litigation or proceedings) arising from, incurred as a result of, or in any manner related to any claim or action based upon (a) your breach of, or failure to comply with, the terms and conditions of this Agreement, (b) your use of the Creative Audio/ Video Production , and/or (c) the use of the Creative Audio/ Video Production by any other person using your IDs. We may, in our discretion, participate in the defense of any such claim or action and any negotiations for its settlement or compromise. No settlement which may adversely affect our rights or obligations shall be made without our prior written approval. We reserve the right, at our own expense and on notice to you, to assume exclusive defense and control of any such claim or action and then your corresponding indemnification obligation will end.

Alegerea legii și consimțământul pentru jurisdicție. Prezentul acord este guvernat de legile statului Ohio, SUA, indiferent de prevederile sale privind conflictele de drept; și prin prezenta sunteți de acord cu jurisdicția exclusivă a instanței federale și de stat din Clermont County, Ohio, Statele Unite ale Americii, cu privire la toate litigiile care decurg din sau referitoare la producția audio / video Creative. În plus, prin prezenta sunteți de acord cu jurisdicția exclusivă și locul de desfășurare în aceste instanțe pentru orice acțiune inițiată de dvs împotriva noastră (sau a afiliaților noștri).

Întregul acord. This Agreement constitutes the entire agreement between you and Company and governs your use of the Creative Audio/ Video Production, superseding any prior agreements between you and Company. You also may be subject to additional terms and conditions that may apply when you use affiliate services, third-party content, or third-party Creative Audio/ Video Production. If any part of this Agreement is held invalid or unenforceable, that portion shall be construed in a manner consistent with applicable law to reflect, as nearly as possible, the original intentions of the parties, and the remaining portions shall remain in full force and effect. Company’s failure to enforce any right or provisions in this Agreement will not constitute a waiver of such or any other provision. Company will not be responsible for failures to fulfill any obligations due to causes beyond its control.

Toate comenzile personale trebuie să fie făcute de sâmbătă, decembrie 27, 2018 la NOON, EST pentru a garanta livrarea la timp fără o taxă de grabă.

Toate comenzile după acest termen limită vor avea ca rezultat o taxă RUSH plus orice taxă expediată FedEx.

TOATE VANZARILE SUNT FINALE! Nu vor fi acordate rambursări. FARA EXCEPTII.

Dacă aveți întrebări sau aveți nevoie de asistență: vă rugăm să trimiteți un e-mail support@nyecountdown.com or www.NYECountdown.com. Mulțumesc! An Nou Fericit!

*** ALERT DE DISCOUNT ***

Vă rugăm să luați un video NYE Countdown LIVE ÎN ACȚIUNE this New Year’s Eve – and send to us so we can feature you and your venue on our website and social media.

Încărcați-l aici: http://bit.ly/ClientUpload

GTranslate Your license is inactive or expired, please subscribe again!